• Όλοι οι μαθητές χαιρετούν το Δάσκαλο, όταν μπαίνουν και όταν βγαίνουν από την σχολή. Ο χαιρετισμός γίνεται σε στάση προσοχής (Chariot)
 • Ο εκπαιδευτής αποκαλείται Δάσκαλος. Οι αθλούμενοι πρέπει μέσα στη σχολή να χρησιμοποιούν σωστό λεξιλόγιο που να δείχνει το σεβασμό, όχι μόνο προς τον Δάσκαλο αλλά και προς τους συναθλούμενους.
 • Απαιτείται απόλυτη ησυχία από την είσοδο μέχρι την έξοδο από την σχολή, δυνατές ομιλίες, τρανταχτά γέλια και μάσημα τσίχλας δεν έχουν θέση μέσα στη σχολή TAE KWON DO.
 • Οι αθλούμενοι δεν επιτρέπεται να μπουν ή να βγουν από τον χώρο προπόνησης χωρίς την άδεια του Δασκάλου.
 • Οι κάτοχοι μεγάλων ζωνών πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα στις μικρότερες ζώνες και να τις βοηθούν όποτε αυτό χρειάζεται. Οι μικρότερες ζώνες πρέπει να δείχνουν σεβασμό και πειθαρχεία στις μεγαλύτερες.
 • Οι βοηθοί που ορίζονται από το Δάσκαλο πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να πρόκειται για τον ίδιο το Δάσκαλο.
 • Οι αθλούμενοι δεν επιτρέπεται να κάνουν επίδειξη και να δείχνουν τεχνικές χωρίς την έγκριση του Δασκάλου. Το ίδιο ισχύει και για αγώνα δύο αθλούμενων.
 • Οι αθλούμενοι δεν επιτρέπεται να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες που μπορούν να υποβιβάζουν τον κώδικα ηθικής του TAE KWON DO και το καλό όνομα του συλλόγου.
 • Οι αθλητές του συλλόγου πρέπει πάντα να παίρνουν την άδεια του Δάσκαλου για τη συμμετοχή τους σε αγώνες.
 • Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας ο σύλλογος θα πρέπει να ενημερώνεται.
 • Οι συνδρομές των αθλούμενων μελών είναι μηνιαίες και προπληρώνονται από 1 έως 10 έκαστου μηνός.
 • Όλοι οι αθλούμενοι πρέπει να φροντίζουν για την διατήρηση των χώρων της σχολής να παραμένουν καθαροί και ιδιαίτερα οι χώροι υγιεινής μετά την χρήση τους.
 • Όλοι οι αθλούμενοι πρέπει να φροντίζουν την ατομική τους καθαριότητα πριν και μετά τη προπόνηση, πρέπει όλοι να φέρουν τα προσωπικά τους είδη υγιεινής (πετσέτες, χτένες κ.α.) και να τα παίρνουν μαζί τους φεύγοντας.
 • Όλοι οι αθλούμενοι πρέπει να καθαρίζουν καλά τα παπούτσια τους πριν εις έλθουν στην σχολή, για να μην μεταφέρουν σκόνη, ακαθαρσίες, χώματα στο χώρο της άθλησης.
 • Όλοι οι αθλούμενοι θα πρέπει κάθε φορά που έρχονται στο σύλλογο, να συμβουλεύονται το πίνακα ανακοινώσεων για ενημέρωσή τους.
 • Το κάπνισμα ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ σε κανένα από τους χώρους του συλλόγου.
 • Κάθε αθλούμενος έχει το δικαίωμα να φέρνει επισκέπτες να παρακολουθούν τη προπόνηση, ενημερώνοντας πάντα την σχολή. Οι επισκέπτες πρέπει να έχουν λάβει γνώση από πριν τους όρους του κανονισμού της σχολής.
 • Η σχολή δε φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά αντικείμενα των αθλούμενων. Αυτά θα πρέπει να παραδίδονται στο γραφείο του συλλόγου για φύλαξη.